CIR

CIR – Istraživanje i razvoj

CIR istraživanje i razvoj d.o.o. je jedna od vodećih BiH kompanija u pružanju konsultantskih usluga malim i srednjim preduzećima, privatnim kompanijama i javnim institucijama sa sveobuhvatnom i kvalitetnom podrškom u ostvarivanju njihovih postavljenih ciljeva.

Naša uloga je usmjerena na pružanje konsultantskih usluga u formiranju projektnih timova, projektovanju odgovarajuće strukture projekata, pronalaženju odgovarajućih finansijskih sredstava (sa fokusom na grantove), stručnu i administrativnu podršku u podnošenju ponuda, praćenje u fazi upravljanja projektom, evaluacija programa i projekata, kao i na pripremi propratne dokumentacije, kao što su biznis planovi, studije izvodljivosti, investicioni programi, strategije itd. Više o nama >>

Njemačke firme traže dobavljače

April 11, 2016

U okviru zajedničke organizacije njemačkih Vanjskotrgovinskih komora (AHK) i njemačke Savezne asocijacije za upravljanje materijalima, nabavku i logistiku (BME), upućen je poziv firmama iz BiH da učestvuju u B2B-projektu „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana 2016“ Continue reading